Svátek

Svátek má Běla

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 1. 2020

zata

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty -3 až -7°C.

Datum a čas

Dnes je úterý, 21. 1. 2020, 18:30:44

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Změny v DPH od 1.1.2013

 

Novela zákona č. 235/2004 – daň z přidané hodnoty pravděpodobně vstoupí v platnost k 01.01.2013. Přináší tyto základní změny:

 

1.    Ručení za daň

 

     Od 1.4. 2011 novela zákona č. 47/2011 zavedla institut ručení za daň dle § 109. Od 1.1.2013 je institut ručení rozšířen. §109 se přejmenovává na Ručení příjemce zdanitelného plnění. Příjemce se stává nově ručitelem v těchto případech:

 

-       úplata za plnění je poskytnuta zcela nebo z části na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. K tomuto účelu správce daně vytvoří databázi účtů jednotlivých plátců DPH. Osoba povinná k dani určí čísla účtů používaných k ekonomické činnosti (tato čísla jsou uvedena v přihlášce k registraci a případné změny jsou ohlašovány správci daně). Plátce daně bude mít dva měsíce na to, aby správci daně sdělil čísla účtů, která mají být zveřejněna. Správce daně zveřejní čísla účtů k 1.3.2013, do té doby se ručení z důvodu úhrady na nezveřejněné číslo účtu neuplatní.

 

-       V okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je o jeho poskytovateli zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. Pro tento účel správce daně vytvoří databázi nespolehlivých plátců.  Nespolehlivý plátce bude definován v § 106a.

 

2.    Osvobození od daně při převodu nemovitostí

 

     Převod staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně po uplynutí pěti let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo data, kdy bylo započato první užívání stavby. A to k tomu dni, který nastane dříve. Plátce se může rozhodnout, že i po uplynutí této lhůty uplatní daň.

 

     U nemovitostí nabytých před novelou zákona se zachová osvobození  tři roky i po 1.1.2013. Možnost uplatnění daně je možná i při převodu nemovitostí, nabytých před novelou zákona.

 

 

 

3.    Přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací

 

     Pokud plátce, který uskuteční v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací zdanitelné plnění souvisejícími s těmito pracemi, použije k tomuto zdanitelnému plnění režim přenesení daňové povinnosti a plátce, pro kterého byly tyto práce poskytnuty, doplní v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty výši daně, má se za to, že toto zdanitelné plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá.

     To znamená, že v pochybnostech lze u stavebních a montážních prací beztrestně použít režim přenesení daňové povinnosti, pokud plátce, pro kterého byly tyto práce poskytnuty, doplní v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty výši daně.

4.    Sídlo osoby povinné k dani

 

     Nově je definováno sídlo osoby, povinné k dani.

 

     Sídlem osoby, povinné k dani je adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se osoby povinné k dani popřípadě místo, kde se schází její vedení.

 

     Nemá-li fyzická osoba místo svého vedení, rozumí se sídlem u této osoby místo jejího pobytu. Místem pobytu fyzické osoby je adresa fyzické osoby vedená v základním registru obyvatel, adresa, kterou fyzická osoba uvedla správci daně nebo místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje z důvodu osobních nebo profesních vazeb.

 

5.    Zálohy u neúčtujících osob

 

     Ruší se §21 odstavec 2, na jehož základě nemuseli osoby, které nevedou účetnictví, přiznávat daň z úplat přijatých před uskutečněním zdanitelného plnění. Povinnost přiznávat daň z úplat přijatých před uskutečněním plnění tak stíhá po novele všechny plátce bez rozdílu.

 

6.    Daňové doklady

 

     Daňový doklad může být v listinné nebo elektronické formě. Vystavování daňových dokladů podléhá pravidlům státu, kde se uskutečnilo zdanitelné plnění s výjimkou přenesení daňové povinnosti, jestliže je dodavatel usazen v jiném státě než ve kterém se uskutečnilo plnění a s výjimkou místa plnění ve třetí zemi.

     Zjednodušený daňový doklad bude moci být vystaven i při bezhotovostní úhradě.

 

7.  Sazba daně

     – základní sazba 21%, snížená sazba 15%. Sazby platí do 31.12.2015.

8.  Zdaňovací období

     Zdaňovací období je kalendářní čtvrtletí, pokud obrat za kalendářní rok nepřekročí 10         mil. Kč. Zdaňovací období je kalendářní měsíc, pokud obrat překročí za kalendářní rok 10 mil. Kč, pokud se jedná o nově registrovaného poplatníka v roce registrace a v následujícím roce, u nespolehlivého plátce, u plátce v insolvenci po dnu o rozhodnutí o úpadku.

9.  Evidence DPH

     U přijatých zdanitelných plnění se eviduje i DIČ poskytovatele s výjimkou případů, kdy byly vystaveny zjednodušené doklady. Osoba, která uskutečňuje zasílání/pořízení zboží je povinna vést evidenci o hodnotě zaslaného/pořízeného zboží v členění podle jednotlivých členských států.