Svátek

Svátek má Běla

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 1. 2020

zata

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty -3 až -7°C.

Datum a čas

Dnes je úterý, 21. 1. 2020, 17:59:21

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví od roku 2012


Zákonem č. 47/2011 Sb., který s účinností od 1. 4. 2011 novelizoval zákon o DPH, bylo rozšířeno použití režimu přenesení daňové povinnosti do oblasti stavebnictví a to od 1. 1. 2012. Podle § 92e zákona o DPH budou plátci DPH u všech stavebních a montážních prací uplatňovat zvláštní režim přenesení daňové povinnosti.

Služby, které budou předmětem zvláštního režimu, jsou vymezeny statistickou klasifikací produkce platnou k 1. lednu 2008, a sice jejími číselnými kódy 41 až 43. Jedná se o stavební a související montážní práce. Zahrnuje výstavbu budov, silnic, železnic, mostů, tunelů, inženýrských sítí, vodních děl, demoliční a průzkumné vrtné práce, instalatérské, elektroinstalační, topenářské a plynařské práce, izolační, malířské, sklenářské a obkladačské práce, lešenářské, betonářské a zednické práce. Nepatří do něho vrty související s důlní činností, instalace elektromotorů v elektrárnách, opravy a údržba průmyslových kotlů, sanace budov, některé inženýrské, architektonické a zeměměřické služby, půjčování stavebních strojů nebo služby související s úpravou krajiny. Problematicky řešitelná by mohla být situace v případě zjištění, že zařazení konkrétní zkoumané služby pod správný kód klasifikace je obtížné. Plátci v takovém případě nezbyde nic jiného, než se obrátit s žádostí o informaci na Český statistický úřad.

Dle §92a se režim přenesení daňové povinnosti uplatní pouze v případě, že jak dodavatel, tak odběratel jsou plátci DPH. Dodavatelé stavebních prací budou nuceni zjišťovat, v jakém postavení jedná při uzavírání kontraktu odběratel – fyzická osoba, zda v postavení občana, tj. osoby nepovinné k dani, nebo v postavení podnikatele, plátce daně. V prvním případě uplatní standartní, ve druhém případě zvláštní režim. Složitější bude případ, kdy příjemcem stavebních prací je fyzická osoba, která je využije částečně k podnikání a z části k soukromým účelům. V tomto případě zvláštnímu režimu bude podléhat předmětná služba plně. Nárok na odpočet daně si příjemce služby upraví dle poměru využití služby pro podnikatelskou činnost a pro soukromé aktivity. Častými odběrateli stavebních prací jsou obce, které tyto služby mnohdy použijí pro veřejnoprávní či bezúplatné aktivity. Pokud je obec plátce daně, uplatní se zvláštní režim vždy, přitom obec přizná daň na výstupu, ale neuplatní nárok na odpočet daně na vstupu.

Přechodné období

Jedná se o případy, kdy v období do 31. 12. 2011 přijal poskytovatel stavebních prací zálohy, z nichž přiznal daň, přičemž datum zdanitelného plnění nastane až po 1. 1. 2012. Základ daně v tomto případě uvede poskytovatel služby na daňovém dokladu a stanoví jej ve výši rozdílu mezi celkovou cenou a již zaplacenými a zdaněnými zálohami. Z takto stanoveného základu daně přizná daň odběratel v rámci uplatnění zvláštního režimu.

Při přeplatku záloh bude vrácen přeplatek včetně DPH dodavatelem s použitím § 42 zákona o DPH – oprava základu daně a oprava výše daně.

Evidence a daňové doklady

Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle §28 odstavec 2 písmeno a) až k). Daňový doklad musí obsahovat:

1.      Obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění,

2.      Daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil plnění,

3.      Obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,

4.      Daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,

5.      Evidenční číslo daňového dokladu,

6.      Rozsah a předmět plnění,

7.      Datum vystavení daňového dokladu,

8.      Datum uskutečnění plnění,

9.      Jednotkovou cenu bez daně a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,

10.  Základ daně,

11.  Základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně.

 

Na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně podle §28 odstavec 2 písmeno l. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

 

Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vést za každé zdaňovací období evidenci pro daňové účely, ve které je povinen uvést daňové identifikační číslo plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.

 

Plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vést za každé zdaňovací období evidenci pro daňové účely, ve které je povinen uvést daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.

 

Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen předložit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence pro daňové účely dle výše uvedených odstavců.

 

 

 

V Chomutově dne 31. 10. 2011