Svátek

Svátek má Erika

Aktuální počasí

Počasí dnes:

2. 4. 2020

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 2. 4. 2020, 19:52:06

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

Téměř vše, co se týká silniční daně upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Podívejme se, jak to se silniční daní vlastně je. Kdo ji platí? Kdy se platí? Jaké jsou sazby? Naleznete ke stažení i formulář pro daňové přiznání k silniční dani.

Předmět silniční daně

Co je a není předmětem daně upravuje § 2 zákona o silniční dani.

Předmětem daně jsou vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

Předmětem daně nejsou

1.     speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu,

2.     vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.

Osvobození od daně

§ 3 zákona o silniční dani uvádí, která vozidla jsou od silniční daně osvobozena. Ze zajímavějších jsou to vozidla pod 12 tun na elektrický, hybridní nebo plynový pohon.

Kdo je poplatníkem silniční daně?

Na tuto otázku odpovídá § 4 zákona o silniční dani.

1.     Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která

a.     je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,

b.    užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášen z registru vozidel.

2.     Poplatníkem daně je rovněž

a.     zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,

b.    osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba k podnikání,

c.     stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

3.     Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

Daňový základ pro silniční daň

Podle § 5 je základem daně, neboli kritériem, podle kterého se daň platí:

1.     zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,

2.     součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,

největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

Údaje se zjistí z technického průkazu vozidla.

Sazby silniční daně

Podle § 6 vypadají sazby silniční daně následovně:

Sazby silniční daně pro osobní automobily

Zdvihový objem motoru

Sazba daně

do 800 cm3

1 200 Kč

nad 800 cm3 do 1 250 cm3

1 800 Kč

nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3

2 400 Kč

nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3

3 000 Kč

nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3

3 600 Kč

nad 3 000 cm3

4 200 Kč

Sazby silniční daně podle počtu náprav a hmotnosti

Počet náprav

Hmotnost

Sazba

1 náprava

do 1 tuny

1 800 Kč

 

nad 1 t do 2 t

2 700 Kč

 

nad 2 t do 3,5 t

3 900 Kč

 

nad 3,5 t do 5 t

5 400 Kč

 

nad 5 t do 6,5 t

6 900 Kč

 

nad 6,5 t do 8 t

8 400 Kč

 

nad 8 t

9 600 Kč

2 nápravy

do 1 tuny

1 800 Kč

 

nad 1 t do 2 t

2 400 Kč

 

nad 2 t do 3,5 t

3 600 Kč

 

nad 3,5 t do 5 t

4 800 Kč

 

nad 5 t do 6,5 t

6 000 Kč

 

nad 6,5 t do 8 t

7 200 Kč

 

nad 8 t do 9,5 t

8 400 Kč

 

nad 9,5 t do 11 t

9 600 Kč

 

nad 11 t do 12 t

10 800 Kč

 

nad 12 t do 13 t

12 600 Kč

 

nad 13 t do 14 t

14 700 Kč

 

nad 14 t do 15 t

16 500 Kč

 

nad 15 t do 18 t

23 700 Kč

 

nad 18 t do 21 t

29 100 Kč

 

nad 21 t do 24 t

35 100 Kč

 

nad 24 t do 27 t

40 500 Kč

 

nad 27 t

46 200 Kč

3 nápravy

do 1 t

1 800 Kč

 

nad 1 t do 3,5 t

2 400 Kč

 

nad 3,5 t do 6 t

3 600 Kč

 

nad 6 t do 8,5 t

6 000 Kč

 

nad 8,5 t do 11 t

7 200 Kč

 

nad 11 t do 13 t

8 400 Kč

 

nad 13 t do 15 t

10 500 Kč

 

nad 15 t do 17 t

13 200 Kč

 

nad 17 t do 19 t

15 900 Kč

 

nad 19 t do 21 t

17 400 Kč

 

nad 21 t do 23 t

21 300 Kč

 

nad 23 t do 26 t

27 300 Kč

 

nad 26 t do 31 t

36 600 Kč

 

nad 31 t do 36 t

43 500 Kč

 

nad 36 t

50 400 Kč

4 a více náprav

do 18 t

8 400 Kč

 

nad 18 t do 21 t

10 500 Kč

 

nad 21 t do 23 t

14 100 Kč

 

nad 23 t do 25 t

17 700 Kč

 

nad 25 t do 27 t

22 200 Kč

 

nad 27 t do 29 t

28 200 Kč

 

nad 29 t do 32 t

33 300 Kč

 

nad 32 t do 36 t

39 300 Kč

 

nad 36 t

44 100 Kč

Snížení sazby silniční daně

 • V případě zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.
 • Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u  vozidel, která jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11.
 • Sazba daně se u vozidel snižuje o
  • 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o
  • 40 % po dobu následujících dalších 36  kalendářních měsíců a o
  • 25 % po dobu následujících dalších 36  kalendářních měsíců.
 • Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících.

Termíny pro daňové přiznání a zálohy na daň

Daňové přiznání se podává do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období bez ohledu na to, jestli mu daňové přiznání zpracovává daňový poradce nebo ne.

Zálohy na daň se platí 15.4., 15.7., 15.10., 15.12.

 Zdroj: Zákon č. 16/1993 Sb.