Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zákonem č. 142/2022 Sb. byly provedeny změny ve zdaňování vozidel v rámci zákona o silniční dani. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022.

 

Silniční daň se bude od 1.1.2022 týkat pouze tzv. „zdanitelných vozidel“, jimiž jsou:

- nákladní vozidla kategorie N2, N3

- a jejich přípojná vozidla kategorie O3, O4.

Zdanitelnými vozidly jsou tedy vozidla:

 • kategorie N2 = motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun
 • kategorie N3 – motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží s maximální hmotností převyšující 12 tun
 • kategorie O3 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
 • kategorie O4 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun.

U vozidel v kategoriích N2, N3, O3 a O4 s nejvyšší povolenou hmotnosti nižší než 12 tun, bude ovšem silniční daň dosahovat hodnoty 0,- Kč.

V praxi to znamená, že silniční daň se bude platit pouze za vybraná zdanitelná vozidla v kategoriích N2, N3, O3 a O4, ovšem jen za ty s nejvyšší povolenou hmotností 12 tun a více.

Stručná rekapitulace změn v zákoně o silniční dani:

 • předmětem daně silniční jsou pouze nákladní automobily kategorie N2 a N3 a jejich přívěsy kategorie O3 a O4
 • osobní automobily včetně autobusů již vůbec nejsou předmětem daně
 • nákladní automobily s maximální hmotností nad 3,5 tuny a přívěsy nákladních vozidel nad 3,5 tuny v předmětu daně zůstávají, nicméně pro některá je nově stanovena nulová výše daně - např. se nebude platit daň silniční z nákladního vozidla s 2 nápravami s maximální hmotností do 12 tun nebo z přívěsu do 12 tun
 • reálně tedy daň silniční za rok 2022 budou platit jen provozovatelé těžkých nákladních automobilů a přívěsů s největší povolenou hmotností od 12 tun a tahačů, a to do konce ledna 2023
 • reálně se za rok 2022 daň neplatí např. za dodávky či střední nákladní automobily do 12 tun a jejich přívěsy
 • u těžkých nákladních automobilů došlo k poměrně významnému snížení daňové povinnosti, u tahačů a přívěsů došlo ke změně koncepce zdanění.
 • nově se již nezohledňuje stáří vozidel
 • návěsové soupravy se zdaňují podle nové koncepce - tato koncepce sice snižuje jejich daňové zatížení, avšak např. tandemové soupravy zvýhodňuje ještě více
 • daň se platí jen jednou ročně – nebudou se tedy již platit žádné zálohy
 • v daňovém přiznání se uvádí jen ta vozidla, ze kterých se platí daň.