Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

  • Archivace dokladů

 

Tabulka archivace podle druhu dokumentu

Druh dokumentu

Počet let archivace

   

stejnopisy evidenčních listů

3 roky

   

účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví

5 let

   

účetní doklady

5 let

   

účetní knihy

5 let

   

odpisové plány

5 let

   

inventurní soupisy

5 let

   

účtový rozvrh

5 let

   

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

6 let

   

účetní uzávěrka

10 let

   

výroční zpráva

10 let

   

daňové doklady pro DPH

10 let

   

mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění

30 let