Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 • Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách pro rok 2021

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce:

Délka pracovní cesty

Podnikatelská sféra

Státní sféra

5 až 12 hodin

91 Kč

91 Kč – 108 Kč

Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

138 Kč

138 Kč – 167 Kč

Déle než 18 hodin

217 Kč

206 Kč – 259 Kč

Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za 1 km:

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč.

Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %.

Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby stanovené pro osobní silniční motorová vozidla.

Průměrná cena pohonných hmot

Zaměstnanec prokazuje cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pro rok 2020 činí:

 • 27,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 
 • 31,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 27,20 Kč u motorové nafty,
 • 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.