Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

Mzdy a personalistika:

 

 • Kompletní zpracování mezd na základě měsíčních podkladů, s veškerými tiskovými výstupy - povinnými i vycházejícími z Vašich individuálních potřeb (výplatní pásky, soupisy mezd, přehledy čerpání dovolené, příkazy k úhradě, a další ...), vedení mzdových listů.
 • Měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ včetně odeslání přes naši datovou schránku.
 • Výpočet a odvod zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemoci z povolání.
 • Vedení personální agendy a evidence zaměstnanců. Zpracování smluv, mzdových výměrů, Informací o obsahu pracovního poměru v souladu se zákoníkem práce, dodatků ke smlouvám, dokladů k ukončení pracovněprávních vztahů, Zápočtových listů, Potvrzení pro Vaše stávající i bývalé zaměstnance …
 • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců na zdravotních pojišťovnách a OSSZ, zpracování hlášení o nástupu či výstupu občana EU či cizince pro Úřad práce.
 • Výpočet srážek ze mzdy zaměstnanců v případě exekuce a insolvence, včetně související administrativy.
 • Automatické zpracování elektronicky přijatých e-neschopenek.
 • Zpracování, popřípadě kontrola, cestovních příkazů s vyúčtováním cestovních náhrad při služebních cestách zaměstnanců.
 • Zpracování Evidenčních listů důchodového pojištění.
 • Roční zúčtování záloh na daň z příjmů a daňového zvýhodnění za zaměstnance.
 • Roční vyúčtování daně z příjmů a daně vybírané srážkou pro FÚ.
 • Součinnost s kontrolními orgány (zdravotní pojišťovny, OSSZ, Finanční úřad, Úřad práce, Inspektorát práce), zastupování před orgány státní správy.
 • Pohlídáme za Vás veškeré změny zákonných předpisů souvisejících se mzdami a personalistikou, včas Vás na tyto změny upozorníme, budeme s Vámi řešit dopady těchto změn na Vaši firmu a jejich aplikaci do provozu Vaší firmy a do Vaší mzdové a personální agendy.
 • Delegování Vašich povinností ve vztahu k Finančnímu úřadu, OSSZ, ke zdravotním pojišťovnám i k dalších státním orgánům na nás. Včas Vás upozorníme na termíny Vašich povinností, popř. je za Vás i vyřídíme, v případě potřeby zpracujeme příkaz k úhradě.
 • Individuální mzdové poradenství a konzultace, pomoc při řešení vzniklých problémů – osobně, prostřednictvím e-mailů i telefonicky.
 • Zpracování směrnic ke mzdám a personalistice (po dohodě s klientem).