Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

Účetnictví na dálku – účetnictví online:

 

Účetnictví online je vedené na zabezpečeném serveru provozovaném dodavatelem našeho účetního softwaru (společností Premier system, a.s. v rámci služby Premier Outsourcing), popřípadě jej lze provozovat na Vašem vlastním serveru.

Při účetnictví online má klient aktivní – časově neomezený přístup do licencovaného účetního programu za pomoci vzdáleného připojení. 

Kliknutím na ikonu vzdáleného připojení a následným zadáním hesla se přihlásíte do účetního systému. Na monitoru se objeví pracovní prostředí  účetního programu a další práce probíhá stejným způsobem, jako kdyby byl program nainstalován na Vašem počítači.

V rámci účetnictví online tak získáte přístup k Vašim účetním datům z jakéhokoli Vašeho zařízení s internetovým připojením. Kdykoliv tak budete mít aktuální přehled o hospodaření Vaší firmy, o nákladech a výnosech, o stavu Vašich závazků a pohledávek, o majetku a o jeho krytí ...

 

Cílová skupina klientů účetnictví online:

 • Podniky, které chtějí mít neomezený přístup ke svému účetnictví, neustálý přehled o jeho stavu, o výsledcích hospodaření, o nákladech a výnosech, o pohledávkách a závazcích, ...

Klient sám do účetního systému nic nezadává a pouze jej využívá ke sledování své hospodářské situace, k vyhledávání  potřebných údajů či ke generování požadovaných tiskových sestav, které si může vytisknout či uložit do svého zařízení. V programu je možnost tvorby mnoha variabilních sestav dle individuální potřeby uživatele a jejich export do excelu, wordu, pdf či dalších formátů.

 • Podniky, které budou aktivně využívat účetní systém, a to nejen pro účely vedení účetnictví, ale i pro vlastní provozní potřeby.

Tato varianta služby účetnictví online je ideální pro firmy, které si jsou schopny základní účetní procesy v jednotlivých (či pouze v některých) agendách programu zpracovávat sami za pomoci svého administrativního pracovníka nebo účetní asistentky. V účetním systému tak mohou, kromě prohlížení údajů z účetnictví a generování tiskových sestav, provádět například tyto činnosti: 

 • vystavování vydaných faktur, 
 • evidence přijatých faktur, 
 • evidence úhrad a kontrola stavu závazků a pohledávek, 
 • vystavování příkazů k úhradě a jejich export do elektronického bankovnictví, 
 • tvorba upomínek
 • vedení pokladny,
 • evidence docházky zaměstnanců
 • naskenování  tištěných dokladů či uložení dokladů v elektronické formě k jednotlivým účetním zápisům v účetním softwaru
 • po přikoupení nadstavbových modulů je možné využívat i další agendy, jako je například skladová evidence, e-shop, řízení nákupů a prodejů, elektronický oběh a schvalování dokumentů, řízení výroby, procesní plánování a řízení zakázek, docházkový systém, controlling, finanční analýzy aj. ..

Pokud účetní doklady zadáte přímo do účetního programu, externí účetní se kdykoliv přes internet připojí a tato data může online ihned zkontrolovat a dokončit správné zpracování a zaúčtování. Na případné nesrovnalosti Vás okamžitě upozorní a pomůže vyřešit jakýkoliv případný problém. Zaúčtování ostatních dokladů či složitějších účetních případů pak necháte na nás.

Díky účetnictví online ušetříte náklady spojené s předáváním dokladů a zároveň i s jejich zadáváním účetní firmou do softwaru. Čím více toho budete do systému zadávat vlastními silami, tím více ušetříte za externí zpracování účetnictví, vyžadující osobu s odbornými znalostmi a praxí – což jsme my. Zadávání údajů může provádět buď Vaše administrativní síla či účetní asistentka - jen se základními znalostmi, se kterými Vám pomůžeme – bez požadavků na zvláštní účetní odbornost.

 

Výhody online účetnictví:

 • Klient má ke svému účetnictví online přístup - 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 • Přístup prakticky odkudkoli a z jakéhokoli zařízení (PC, notebooku, tabletu, včetně mobilních zařízení), a to nejen ve vlastnictví klienta. Podmínkou je pouze internetové připojení a znalost IP adresy, uživatelského jména a hesla.
 • S daty může on-line současně pracovat více lidí z různých míst (z kanceláře, z provozovny, z domova, z hotelu při služební cestě, z dovolené …), s předem přesně definovatelnými uživatelskými právy (uživatelská práva je možné u jednotlivých uživatelů nadefinovat tak, aby to plně vyhovovalo požadavkům klienta).
 • Účetní data jsou vždy aktuální pro všechny přihlášené do systému.
 • Neustálý přehled o nákladech a výnosech, o účetním hospodaření, o stavu závazků a pohledávek …
 • Klient si může sám vystavovat reporty a přehledy, vyhledávat potřebné údaje ve svém účetnictví. Nemusí telefonovat ani psát své účetní, aby vám zaslala nějaké informace, pohodlně si je vygeneruje přímo ze systému.
 • Klient může vést evidenci dokladů a informací pro své provozní potřeby přímo v účetním softwaru, čímž dojde k odstranění duplicitní práce (u něj poprvé a podruhé u nás). Účetní systém tedy může využít jako vlastní informační systém, ve kterém bude vystavovat faktury, vést knihu vydaných a přijatých faktur, evidenci pohledávek a závazků, připravovat příkazy k úhradě, vést pokladnu a vystavovat příjmové a výdajové pokladní doklady a vykonávat řadu dalších činností …
 • Pernamentní kontrola zaevidovaných dokladů od odborníků z externí účetní firmy.
 • Zrychlení zadávání dat, jelikož se průběžně uskutečňuje ze strany klienta a následně průběžně probíhá kontrola a doúčtování ze strany externí účetní.
 • Úspora času i nákladů na předávání fyzických účetních dokladů
 • Snížení ceny za externě vedené účetnictví. Umožňuje příznivější ceny za účetní práce, protože se minimalizuje zatěžování vysoce kvalifikovaných účetních rutinním pořizováním dat. Díky tomu se mohou účelněji věnovat své práci.
 • Klient nemusí řešit zálohování dat, o svá data se nemusí bát - jsou pravidelně automaticky zálohována a archivována.
 • Veškerá data jsou zabezpečena proti cizím osobám i proti výpadkům.

 

 Nevýhody online účetnictví:

 • Online účetnictví vyžaduje počáteční investici v podobě pořízení licence/licencí účetního softwaru. 1 licence umožňuje připojení 1 uživatele v jednu konkrétní chvíli. Pokud by klient chtěl mít v jednu chvíli najednou připojené např. 2 uživatele, musel by si pořídit 2 licence. Pořízení 1 licence bude vyžadovat investici nákladů v hodnotě od 7.900 Kč bez DPH.
 • Pokud nebude klient k online účetnictví používat vlastní server, ale server společnosti PREMIER system, a.s., vyžaduje zřízení služby vzdáleného připojení úhradu zřizovacího poplatku v hodnotě od 1.000 Kč bez DPH za 1 uživatele/licenci.
 • Pokud nebude klient k online účetnictví používat vlastní server, ale server společnosti PREMIER system, a.s.,, vyžaduje provozování vzdáleného připojení úhradu pravidelného paušálního měsíční poplatku v hodnotě od 450 Kč bez DPH za 1 uživatele/licenci. V ceně je kompletní údržba a zálohování.
Jelikož jsme si vědomi hlavního negativa této služby v podobě počátečních nákladů na pořízení licence účetního softwaru a zřizovacího poplatku na online připojení, rozhodli jsme se Vám s těmito náklady pomoci:

V prvních 3 měsících služby „online účetnictví“ Vám z ceny za vedení účetnictví poskytneme až do výše počátečních nákladů na licenci systému Premier a zřizovací poplatek služby Premier Outsourcing slevu ve výši 20%.