Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

Vedení účetnictví a daňové evidence:

 

 • Kompletní zpracování a vedení (podvojného) účetnictví a daňové evidence, zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí.
 • Ověřování vstupních údajů při zpracování dokladů z daňového pohledu, upozornění na rizikové položky.
 • Možnost členění účetnictví na střediska či zakázky.
 • Pravidelný měsíční reporting a informování o stavu účetnictví formou tiskových sestav dle požadavků klienta – např. výkaz zisku a ztráty (popř. přehled o příjmech a výdajích), rozvaha (popř. přehled o majetku a dluzích), přehledy nákladů a výnosů, přehledy neuhrazených faktur, neuhrazených závazků a pohledávek, … Vybrané přehledy lze po dohodě ze zákazníkem předkládat též v cizojazyčném formátu (němčina, angličtina, ruština). Na základě dohody s klientem lze zpracovávat předběžné odhady daně z příjmů vycházející z účetnictví, aby bylo možno včas provést daňovou optimalizaci.
 • Pravidelné sestavování přiznání k DPH, Kontrolního hlášení, Souhrnného hlášení, včetně odesílání na FÚ přes naši datovou schránku, vedení evidence záznamní povinnosti dle zákona o DPH.
 • Zpracování INTRASTATU včetně odeslání na Celní úřad.
 • Evidence dlouhodobého majetku – vedení inventárních karet, stanovení daňových a účetních odpisů, příprava protokolů o zařazení/vyřazení. Po dohodě s klientem též Evidence drobného majetku účtovaného přímo do nákladů.
 • Zpracování roční uzávěrky včetně přípravy inventarizačních protokolů, příprava podkladů pro přiznání k dani z příjmů.
 • Delegování Vašich povinností ve vztahu k Finančnímu úřadu i k dalším státním orgánům na nás. Včas Vás upozorníme na termíny Vašich povinností, popř. je za Vás i vyřídíme, přípravíme příkazy k úhradě.
 • Součinnost s kontrolními orgány (Finanční úřad, Celní úřad), zastupování před orgány státní správy.
 • Pohlídáme za Vás veškeré změny zákonných předpisů souvisejících s účetnictvím a daněmi, včas Vás na tyto změny upozorníme, budeme s Vámi řešit dopady těchto změn na Vaši firmu i jejich aplikaci do provozu Vaší firmy a Vašeho účetnictví.
 • Individuální účetní poradenství a konzultace, pomoc při řešení vzniklých problémů - osobně, prostřednictvím e-mailů i telefonicky.
 • Pomoc či zpracování dokladů k vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest.
 • Vystavování vydaných faktur, daňových dokladů k záloze či opravných daňových dokladů na základě podkladů klienta (po dohodě s klientem).
 • Tvorba upomínek.
 • Zpracování zápočtů závazků a pohledávek.
 • Zpracování účetních směrnic (po dohodě s klientem).
 • Přechod z daňové evidence na (podvojné) účetnictví.